Odkapávací senzory

INSTALACE TROPF BLUMAT SENZORŮ:

Krok č.1: Odšroubujte zelenou zalévací hlavici a keramický senzor položte alespon na 15 minut do vody.

Krok č. 2: Poté opet pod vodou pevne sešroubujte až na dorazový kroužek (A). Senzor musí být zcela zaplnen vodou.

Krok č. 3: Sešroubované odkapávací senzory Tropf-Blumat naplnené vodou nechte alespon 15 minut ležet ve vode.

1

DULEŽITÉ: Před použitím jednotlivých odkapávacích senzorů Tropf-Blumat bezpodmínečně půdu několikrát důkladně zalijte.

 

Odkapávací senzor Tropf-Blumat zapíchněte ve vzdálenosti asi 20 až 25cm od kořene až po označenou hloubku (B) do půdy. Dbejte na dobrý kontakt s půdou. Na konci instalace použijte odkapávací senzor Tropf-Blumat s koncovým konektorem (D). V případě potřeby stáhněte T-konektor (C) a nahraďte koncovým konektorem (D).

PRIPOJENÍ K PRÍVODNÍ HADICI. Rozvodní hadici nařežte na příslušně dlouhé kusy a pospojujte jimi jednotlivé odkapávací senzory Tropf-Blumat. Hadicové úseky dobře a pevně nasuňte na T-konektory odkapávacích senzorů Tropf-Blumat . Dbejte na správné připevnění hadice. Pri nasouvání nepoužívejte žádné kluzné prostředky (mazací tuk, mýdlo, atd.)!

 4

DULEŽITÉ: Před nastavováním musí být všechny odkapávací senzory Tropf-Blumat „zavřené“. Otevřete vodovodní kohout. Nikde nesmí kapat voda.

Začněte s nastavováním od posledního odkapávacího senzoru Tropf-Blumat v systému, tím se přívodní hadice odvzdušní. Povolte nastavovací šroub proti směru hodinových ručiček. Nyní uniká voda z hadice, která musí cca 8 cm z odkapávacího senzoru Tropf-Blumat vyčnívat (E). Pak pomalu znovu utahujte nastavovací šroub ve směru hodinových ručiček tak, aby na odkapávací hadici zůstala právě jen jedna kapka vody. Poté utáhnete nastavovací šroub dále ve směru hodinových ručiček ješte o 2 šipky (1/4 otáčky) (F). Když je půda mokrá, nesmí již odkapávací senzor Tropf-Blumat dávkovat žádnou další vodu.

 

2

 
6
4290164290

Stránka 1 z 1 - 8 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 8 položek celkem