Co když...

... VODA V SENZORU VYTÉKÁ?
Zdroje chyb: Vzduchové bubliny,
špatné sešroubování, zalomená odkapávací
hadice, špatný kontakt s pudou, přerušený přívod vody.
Oprava chyby: Odkapávací senzor
Tropf-Blumat opět naplňte vodou a
až po označovací kroužek pevně
sešroubujte.

... PRŮMĚR ZAVLAŽOVÁNÍ JE PŘÍLIŠ MALÝ?
Zdroj chyby: Odkapávací hadice je
príliš krátká. Voda se tak príliš rychle
dostává ke keramickému senzoru.
Oprava chyby: Prodlužte odkapávací
hadici na 8cm.

... TROPF-BLUMAT NEVYPÍNÁ?
Zdroj chyby: Membrána má príliš
malé předpětí (může se vyskytnout
po chladných nocích).
Oprava chyby: Zavřete nastavovací
šroub o cca 1/2 šipky.

... Z ODKAPÁVACÍ HADICE NEVYTÉKÁ
VODA?
Zdroj chyby: Hadice ucpaná, slepená
nebo zalomený přívod.
Oprava chyby: Odkapávací hadici o
něco povytáhněte a stlačené místo
prohněte mezi prsty.

ZAZIMOVÁNÍ
Před zimou vypusťte vysoko umístěnou
nádrž, resp. odmontujte redukční
ventil. Všechny odkapávací
senzory Tropf-Blumat očistěte zevnitř
i zvenčí vodou, usazeniny na
kuželu lze obrousit smirkovým papírem.
Veškeré hadice mohou zůstat
venku, redukční ventil a odkapávací
senzory Tropf-Blumat skladujte
mimo mráz.

HNOJIVO
Doporučují se dlouhodobá hnojiva,
které se do země přidávají nejlépe
již pri výsadbě. Alternativně mužete
hnojit rostliny také jednou za měsíc
zalévací konví.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Vodovodní kohout nechávejte
stále otevrený a včas
doplňujte nádrž na vodu.
I za dešte. Při delším prerušení
přívodu vody by mohly
kořeny nasávat vodu ze senzoru.
Nenechte se zmást suchým
povrchem pudy. Voda se pod
zemí šíří cibulovitě. Vetšinou
je zřetelně vlhký pouze povrch
pudy pod odkapávací hadicí.
Zavlažovací systém Tropf-
-Blumat byl vyvinut speciálně
pro venkovní rostliny a nesmí
být použit v interiérech.
Chraňte rostliny před převrácením
a neumísťujte na povrch
citlivý na vlhkost. Případná
unikající voda nesmí
zpusobit žádnou škodu (např.
ve sklepních prostorách).